FacebookTwitterLinkedin
   
Iedere ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met klanten die hun rekeningen niet of veel te laat betalen. Een goed debiteurenbeheer en een actief incassobeleid is dan ook onontbeerlijk, bijvoorbeeld door uw klanten na te bellen, of een herinnering of aanmaning te sturen.

Als dit geen resultaat oplevert, dan zijn er verschillende andere mogelijkheden. Dit kan zijn een minnelijke (betalings)regeling, een procedure bij de kantonrechter (tot een openstaand bedrag van € 25.000,- is geen verplichte vertegenwoordiging van een advocaat nodig) of eventueel het leggen van beslag teneinde de vordering veilig te stellen.

Winkens Finance en Control kan het hele traject van debiteurenregistratie, debiteurenbeheer en incasso voor u verzorgen en opvolgen. Ook hierbij geldt dat u zelf bepaalt welke zaken in dit traject u door ons wilt laten verzorgen en welke zaken u juist zelf wilt blijven doen.
Wij kunnen voor u verzorgen:
  • de financiële verwerking van de facturen;
  • de debiteurenbewaking (bellen, herinneren en aanmanen);
  • het vervolgincassotraject (incassobrief of dagvaarding);
  • de procedure bij de kantonrechter (tot € 25.000,-);
  • de eventuele (beslag)maatregelen opvolgen na de procedure.

Ook hier staat persoonlijke benadering centraal. Wij lichten een en ander dan ook graag toe in een persoonlijk gesprek.
Neem daarom bij vragen of informatiebehoefte - geheel vrijblijvend - contact met ons op middels het contactformulier.